Program

Program činností sekce na I. pololetí:

  • 03. 2016

přednáška Přírodní vědy v technice (doc. PaedDr. Jana Škrabánková Ph.D.)

Mezinárodní technická olympiáda Technického  vzdělávacího konsorcia při VŠTE (III. ročník)

 

  • červen 2016

Otevření laboratoří VŠTE – prohlídka laboratoří

přednášky – Vodní paprsek v praxi doc. Ing. Ján Kmec, CSc.

Namáhání hřídele doc. Ing. Petr Hrubý CSc.